, com tots els primers dimecres de mes,  la La Marxa Mundial de les Dones i La Plataforma Feminista de València convoquen una concentració, a la qual s’adhereix Intersindical Valenciana, contra la violència masclista.

Ser dona en el primer món és difícil però ser-lo en la resta del món és heroic. (Angeles Perillán)
Ser mujer en el primer mundo es difícil, pero serlo en el resto del mundo es heroico (Angeles Perillán)

http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/video-and-audio/video-women-kibera-kenya-20090304


CONSTRUÏM O DESTRUÏM?

Per una societat igualitària. NO a la violència masclista.
25 de novembre Dia internacional per a l’eliminació de la violència cap a les Dones
telèfon d’ajuda  a les víctimes de maltractaments: 012